KDA

A A A
Doradztwo podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego stanowią jeden z najważniejszych obszarów działalności Kancelarii, stanowiąc merytoryczne wsparcie dla usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, obsługi kadrowo - płacowej. Wzajemne połączenie wszystkich wymienionych kluczowych obszarów działalności Kancelarii umożliwia świadczenie kompleksowej obsługi Kontrahentów, dostosowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Doradztwo podatkowe świadczone jest przez zespół doświadczonych pracowników Działu Doradztwa Podatkowego, posiadających wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w zakresie złożonych aspektów prawa podatkowego.

Różnorodność prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej i związanej z nią problematyki podatkowej, przyczyniły się do wypracowania szerokiego wachlarza usług doradztwa podatkowego oferowanego przez naszą Kancelarię. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, każdorazowo staramy się dostosować oferowane usługi do indywidualnych potrzeb Kontrahenta, w celu rozwiązania problemu podatkowego, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość usług, kompleksowość i profesjonalną współpracę.

Odpowiadając na Państwa potrzeby, świadczone przez naszą Kancelarię usługi doradztwa podatkowego mają na celu zapewnienie prawidłowości rozliczeń wszystkich zobowiązań podatkowych, zwiększenia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz minimalizację ryzyka błędów w rozliczeniach podatkowych.

Zmieniające się przepisy, obszerność źródeł prawa podatkowego, jego niestabilność, często brak jednolitej ich interpretacji i rozbieżność interesów stron stosunku podatkowego oraz  implementacja norm unijnych stanowią dla większości firm jedno z największych wyzwań w prowadzeniu codziennej działalności gospodarczej. Dlatego świadcząc usługi doradztwa podatkowego każdorazowo łączymy wszechstronną znajomość przepisów prawa podatkowego oraz ich praktycznego wykorzystania ze znajomością wykładni stosowanej przez organy podatkowe oraz sądy.