KDA

A A A
Historia

Początek działalności w 1993 roku, pod nazwą Young Business rozpoczął się od świadczenia szerokiego zakresu usług doradztwa podatkowego i usług szkoleniowych, zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących sektor finansów publicznych. Dynamiczny rozwój firmy oraz konsekwentnie rozszerzany zakres świadczonych usług, doprowadził w 2003 roku do uzyskania wpisu do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 2782 podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań sprawozdań finansowych.

Wprowadzenie zmian organizacyjnych, uwarunkowanych koniecznością zapewnienia dalszego, dynamicznego rozszerzania prowadzonej działalności oraz podnoszenia jakości usług, przyczyniło się w 2005 roku do kolejnych zmian. Zostały utworzone dwie niezależne spółki: KDA - Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. oraz KDA Audyt Sp. z o.o., świadczące wzajemnie uzupełniające się usługi w zakresie usług księgowych i doradztwa podatkowego oraz badania sprawozdań finansowych.

Obydwie spółki są rozpoznawalną marką na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym pod nazwami KDA DP oraz KDA Audyt.

Kancelaria na stałe współpracuje z trzema kluczowymi partnerami: KDA Audyt Sp. z o.o, Kancelarią Adwokacką Grzybkowski & Guzek oraz Kozłowski & Partners Consulting. Kooperacja z tymi renomowanymi partnerami zapewnia świadczenie kompleksowych usług, wychodzących poza zakres usług księgowych i doradztwa podatkowego.