KDA

A A A
Misja

Całokształt wieloletniego doświadczenia oraz zaangażowania w pracę wszystkich pracowników Kancelarii oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001:2001, potwierdziło najwyższą jakość i standardy świadczonych usług dla naszych Kontrahentów.

W świetle nowych wyzwań, Kancelaria konsekwentnie realizuje wytyczoną misję, zgodnie z którą:

 

SATYSFAKCJA NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZĄ SATYSFAKCJĄ

 

Dokonanie wyboru tak wymagającego celu, znajduje odzwierciedlenie w konsekwentnie realizowanej polityce jakości Kancelarii, która została oparta na następujących filarach:

 

  1. systematyczne podwyższanie jakości usług oraz poszerzanie ich zakresu,
  2. zaspokajanie potrzeb Klienta na najwyższym oczekiwanym poziomie,
  3. doskonalenie metod kontaktu z Klientem,
  4. doskonalenie metod pozyskiwania Klienta,
  5. podwyższanie świadomości pracowników o znaczeniu jakości i odpowiedzialności każdego pracownika za jakość wykonywanej pracy,
  6. skuteczne, kompleksowe rozwiązywanie problemów naszych Klientów,
  7. zapewnienie rzetelności i terminowości świadczonych usług,
  8. zrozumienie indywidualnych potrzeb Klienta.