KDA

A A A
Partnerzy Kancelarii

Wzajemna współpraca i partnerskie podejście to dla nas kluczowe czynniki wpływające na jakość, profesjonalizm i rzetelność oferowanych usług. Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku regionalnym, krajowym i wspólnotowym ukształtowały mulitdyscyplinarne podejście do obsługi Kontrahentów, jak i funkcjonowanie Kancelarii Doradców i Audytorów.

Partnerska kooperacja stworzyła przede wszystkim szansę oraz nowe możliwości wprowadzenia nowoczesnych i kompleksowych usług bliższych oczekiwaniom naszych Kontrahentów.

Jedną z największych wartości wynikających z partnerskiej współpracy jest stworzenie wielopłaszczyznowej platformy wymiany doświadczeń, przepływu know – how, innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz kreatywnego podejścia w zakresie wsparcia merytorycznego naszych Kontrahentów. Efektem systematycznie rozwijanej współpracy jest wprowadzenie nowych, dodatkowych usług, a tym samym ukształtowanie szerokiego zakresu usług świadczonych w ramach kluczowych obszarów działalności Kancelarii.

Kancelaria na stałe współpracuje z trzema kluczowymi partnerami: KDA Audyt Sp. z o.o., Kancelarią Adwokacką Grzybkowski & Guzek oraz Kozłowski & Partners Consulting. Kooperacja z tymi renomowanymi partnerami zapewnia świadczenie kompleksowych usług, wychodzących poza zakres usług księgowych i doradztwa podatkowego.

 

Współpraca z naszymi partnerami skoncentrowana jest na następujących obszarach:

  1. z KDA Audyt Sp. z o.o. – współpraca w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz przeprowadzania audytów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  2. Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek – współpraca w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi prawej,
  3. z Kozłowski & Partners Consulting – współpraca w zakresie przeprowadzania audytów i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, doradztwa w obszarze zarządzania projektami oraz realizacją szkoleń.

Kancelaria aktywnie uczestniczy w kształtowaniu życia gospodarczego Regionu Wielkopolskiego, współpracując z wieloma partnerami regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi w sferze zawodowej i społecznej.