KDA

A A A
Specjalizacja

Oferując profesjonalne usługi wspieramy od wielu lat naszych Kontrahentów we wszystkich możliwych obszarach prowadzonej działalności. Skuteczność naszej pracy to połączenie profesjonalizmu świadczonych usług, kreatywności naszej kadry i rzetelności wykonywanej pracy.

 
Wieloletnie doświadczenie oraz zaufanie, którym obdarzają nas nasi Kontrahenci, umożliwiło wypracowanie szerokiego wachlarza wyspecjalizowanych i kompleksowych usług, w zakresie:

 1. prowadzenia ksiąg podatkowych,
 2. doradztwa podatkowego,
 3. przeprowadzania audytów podatkowych,
 4. rozliczania zobowiązań publiczno – prawnych,
 5. sporządzania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych („due diligence”, przekształcenia, podziały, połączenia, podmioty powiązane),
 6. nadzoru nad prowadzonymi księgami podatkowymi,
 7. administrowania dokumentacją księgową i kadrową i płacową,
 8. przeprowadzania audytów kadrowo – płacowych,
 9. analizowania kosztów i zarządzania kosztami,
 10. prowadzenia postępowań likwidacyjnych i upadłościowych,
 11. działalności szkoleniowej i wydawniczej.