KDA

A A A

Realizujemy kompleksowe programy szkoleniowe w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz zarządzania projektami. Oferta szkoleniowa stanowi uzupełnienie bieżącej działalności zarówno dla naszych Klientów, jak i dla wszystkich osób, które są zainteresowane podnoszeniem swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych.


Forma szkoleń


W zależności od tematyki, proponowane Państwu szkolenia mogą zostać zrealizowane w formule szkolenia pojedynczego lub cyklu szkoleń i warsztatów, stanowiących kompleksowy program w określonym obszarze bilansowo – podatkowym lub zarządzania projektami.
Szkolenia z zakresu zarządzania projektami współfinansowanych ze środków Unii europejskiej realizowane są przy współpracy z partnerem zewnętrznym – firmą Kozlowski & Partners Consulting.
Realizowane przez nas szkolenia mają charakter szkoleń otwartych i zamkniętych. Szkolenia otwarte skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób, które na bieżąco wyrażają zainteresowanie uzupełnieniem swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Specyfiką prowadzonych przez nas szkoleń otwartych jest pełnienie roli forum wymiany wiedzy i informacji. W trakcie szkoleń spotykają się ze sobą Uczestnicy reprezentujący różne branże oraz mający odmienne doświadczenia zawodowe, co stwarza szerokie możliwości praktycznego spojrzenia na te same zagadnienia i problemy z różnych perspektyw.
Szkolenia zamknięte organizowane są w formule „szkolenia na zamówienie”, które są ukierunkowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, wynikające zazwyczaj z wewnętrznych uwarunkowań i problematyki prowadzonej działalności. W zależności od Państwa preferencji szkolenia zamknięte mogą zostać zorganizowane i prowadzone w siedzibie naszej Kancelarii, bezpośrednio w Państwa siedzibie lub innym miejscu zasugerowanym przez Państwa.
Efektem końcowym każdego szkolenia jest podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabyciem umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów (objętych programem szkolenia).

Kadra wykładowców

 
Kadrą szkoleniową (dydaktyczną) tworzy doświadczony zespół praktyków, w skład którego wchodzą między innymi biegli rewidenci, doradcy podatkowi, eksperci z dziedziny prawa podatkowego i rachunkowości oraz eksperci zarządzania projektami.