KDA

A A A
Usługi księgowe

Szeroki zakres usług księgowych stanowi wraz z doradztwem podatkowym jeden z kluczowych obszarów działalności naszej Kancelarii. Usługi księgowe wykonywane są przez wyodrębniony Dział Księgowości - zespół księgowych, przy jednoczesnym wsparciu doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz prawników.


Każdy z rodzajów oferowanych usług księgowych skierowany jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i do osób fizycznych, natomiast ich zakres oraz forma dostosowana jest do indywidualnych oczekiwań Kontrahenta. Obsługa księgowa prowadzona jest przy wykorzystaniu najbardziej aktualnych i dostępnych aplikacji oraz rozwiązań informatycznych, które podnoszą i zapewniają bezpieczeństwo danych naszych Kontrahentów.


Kancelaria odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby globalnego rynku oraz zwiększające się zainteresowanie klientów nowoczesnymi formami księgowości, przygotowuje się aktualnie do wprowadzenia dodatkowej usługi prowadzenia księgowości – accounting online (zdalna księgowość). Wprowadzenie usługi zdalnej księgowości umożliwi naszym Kontrahentom, bieżący dostęp elektroniczny do najbardziej istotnych informacji przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony danych.


Profesjonalizm obsługi księgowej oznacza także ponoszenie przez naszą Kancelarię odpowiedzialności cywilnej za prawidłowość oraz rzetelność świadczonych usług, zarówno przed właściwymi urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej.


Różnorodność naszych Kontrahentów, prowadzących działalność poza terytorium Polski pozwoliła na wprowadzenie obsługi księgowej w języku niemieckim oraz angielskim.


Kompleksowa obsługa księgowa obejmuje: