KDA

A A A
Zespół

Największym potencjałem Kancelarii jest zespół około trzydziestu  znakomicie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, posiadających wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w obszarze większości zagadnień podatkowych, finansowych, bilansowych i prawnych.

Wspólnie z Nimi stworzyliśmy i nadal rozwijamy sukces naszej Kancelarii – satysfakcję naszych Kontrahentów.


Kadrę Kancelarii tworzy grono ekspertów i uznanych specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego i bilansowego, doradców podatkowych  i biegłych rewidentów oraz wykwalifikowana kadra księgowa.

Mając świadomość, że wiedza w połączeniu z praktyką zawodową stanowi obecnie największy kapitał gwarantujący najwyższą jakość świadczonych usług, staramy się cały czas wspierać rozwój zawodowy naszej kadry, realizując tym samym ideę kształcenia przez całe życie.


Partycypujemy w finansowaniu studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, studiów magisterskich oraz różnorodnych szkoleń zawodowych naszych pracowników, gwarantując tym samym stały dostęp do najbardziej aktualnych informacji i wiedzy, co stanowi niezbędny aspekt w codziennej pracy zawodowej.


Starając się zapewnić jak najbardziej komfortową obsługę naszych Kontrahentów, oparliśmy strukturę organizacyjną Kancelarii na pięciu specjalistycznych działach, odpowiadających zakresowi świadczonych usług:

  • I. Dział Księgowości,
  • II. Dział Doradztwa Podatkowego,
  • III. Dział Kadrowo – Płacowy,
  • IV. Dział Szkoleń i Wydawnictw,
  • V. Dział IT (informatyczny).